หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์และวันสำคัญต่างๆ ในกิจกรรม “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์และวันสำคัญต่างๆ ในกิจกรรม “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-06-22 13:54:35

            ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบพระคุณผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่ร่วมแต่งกายผ้าไทยทุกวันศุกร์และวันสำคัญต่างๆ ในกิจกรรม “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

            และในศุภวาระขึ้นปีใหม่ รับปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอกราบสวัสดี และอำนวยพรมงคลจงเสกสรรค์บันดาลดล ประสบแต่ความสุขความพูนผลกันถ้วนหน้า คิดสิ่งใดขอให้สมดั่งปรารถนา ศุภฤกษ์เบิกดิถิปีใหม่เทอญ