หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”
ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 14:17:58

ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา 

ในกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์”

          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าร่วมกิจกรรมการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทา พัสตราภรณ์” โดยการกดไลก์รูปที่ท่านชื่นชอบ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น.

รูปภาพของบุคลากรท่านใดมียอดไลก์สูงสุด จะได้รับ โล่รางวัล “ผ้าไทย ขวัญใจสวนสุนันทา” โปรดติดตามผลได้ เร็วๆ นี้

#สวนสุนันทาพัสตราภรณ์#OACSSRU#SSRU

#แต่งกายผ้าไทย#รางวัลผ้าไทยขวัญใจสวนสุนันทา