หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม บิดาแห่งวิศวการและเทพผู้ปกปักรักษา
ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม บิดาแห่งวิศวการและเทพผู้ปกปักรักษา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-31 10:23:10

          อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม บิดาแห่งวิศวการและเทพผู้ปกปักรักษา  ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ บริเวณลานองค์พระวิษณุกรรม อาคาร ๔๒ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพันธุ์ รัตนาวะดี คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีบวงสรวง


???? สำนักศิลปะและวัฒนธรรม : https://culture.ssru.ac.th/

???? มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา : https://ssru.ac.th/