หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว > ผศ.ดร.วนศักดิ์ รอง ผอ.สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับ ThaiPBS เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “โนรา” ณ จังหวัดสงขลา
ผศ.ดร.วนศักดิ์ รอง ผอ.สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับ ThaiPBS เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “โนรา” ณ จังหวัดสงขลา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-02-02 15:27:19

ผศ.ดร.วนศักดิ์ รอง ผอ.สำนักศิลป์ฯ ประชุมร่วมกับ ThaiPBS

เตรียมจัดงานเฉลิมฉลอง “โนรา” ณ จังหวัดสงขลา

          เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม และศาสตราจารย์พรรัตน์ ดำรุง คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานร่วมกับทีมงานกลุ่มสื่อศิลปวัฒนธรรม สถานีโทรทัศน์ ThaiPBS สถาบันการศึกษา สำนักงานเครือข่ายวัฒนธรรม และคณะกลุ่มโนราในภาคใต้ ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ จังหวัดสงขลา เพื่อหารือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายในงานเฉลิมฉลอง โนรา ภูมิปัญญาแห่งแผ่นดิน จากภูมิปัญญาท้องถิ่น...สู่มรดกทางวัฒนธรรมโลก เนื่องในวาระที่ยูเนสโกประกาศขึ้นทะเบียน “โนรา : Nora”, dance drama in southern Thailand” ศิลปการแสดงพื้นบ้านภาคใต้เป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หรือ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) โดยภายในงานจะมีการแสดงโนรา, การเสวนา, การจัดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้โนรา, การจัดแสดงศิลปหัตถกรรมที่เกิดจากโนรา, วงดนตรีโนรา และอื่นๆ อีกมากมาย

นอกจากนี้ยังได้สำรวจพื้นที่สำหรับจัดงาน ณ วัดพะโคะ จังหวัดสงขลา ซึ่งภายในงานนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ ยังได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรภาคสนาม อีกด้วย โดยจะถ่ายทอดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS ในวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๕ โปรดติดตามชม