หน้าหลัก > ข่าว > วันนี้ในอดีต > ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕ วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง
๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕ วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-02-14 16:05:20

วันนี้ในอดีต ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๕

วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง

          สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๓๙ ใน พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประสูติเมื่อวันพุธ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเส็ง ตรงกับวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๒๕ เป็นพระอนุชาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระเชษฐาในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว สิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๐ สิริพระชันษา ๕ ปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างถนนขึ้น และพระราชทานชื่อถนนว่า ถนนตรีเพชร เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง พระราชโอรส


“สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าตรีเพ็ชรุตม์ธำรง นริศรวงศ์เทวราช วโรภโตชาดพิสุทธิ์ รัตนบุรุษย์จุฬาลงกรณ์ บดินทรเทพวโรรส อดุยยศวิสุทธิกระษัตริย์ ขัตติยราชกุมาร”


เดิมนั้นถนนตรีเพชรเริ่มต้นตั้งแต่ถนนเจริญกรุงจรดถนนพาหุรัด ต่อมาใน พ.ศ. ๒๔๔๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตัดถนนตรีเพชรต่อจากถนนพาหุรัดถึงถนนจักรเพชร และใน พ.ศ. ๒๔๗๕ มีงานฉลองอาณาจักรรัตนโกสินทร์ ๑๕๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สร้างสะพานพระพุทธยอดฟ้าขึ้นในแนวตรงจากถนนตรีเพชร จึงให้ขยายถนนตรีเพชรตั้งแต่ช่วงจดถนนพาหุรัดถึงช่วงถนนจักรเพชร

แหล่งที่มา – มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานในพระราชวังเดิม