หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”
สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-02-15 08:43:47

สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย “การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์”


          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมรับฟัง “การกำกับการแสดงสำหรับสื่อสร้างสรรค์” โดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร สาขาศิลปะการแสดงร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๖๓) วันพุธที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการอบรมในงานพาเหรดงานศิลป์ (Palace Arts) “อาหารชาววังสวนสุนันทา” ผ่านทาง Facebook LIVE : @ArtsandCultureSSRU

#OACSSRU 

#สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย 

#สื่อสร้างสรรค์อาหารชาววัง 

#พาเหรดงานศิลป์ 

#PalaceArtsSSRU