หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > “แข่งขันทำขนมหวาน แม่ยิ้ม VS แม่บูด” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”
“แข่งขันทำขนมหวาน แม่ยิ้ม VS แม่บูด” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 16:04:06

“แข่งขันทำขนมหวาน แม่ยิ้ม VS แม่บูด” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย”

แข่งขันทำขนมหวาน แม่ยิ้ม VS แม่บูด” ผลงานการสร้างสรรค์ “สำรับวรรณศิลป์ สู่สื่อสร้างสรรค์ร่วมสมัย” โดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

แนวคิด  การนำเสนอในรูปแบบการแข่งขันทำอาหาร โดยได้ Reference มาจากซีรีส์เรื่องปลายจวักตอน ประชันอาหารงานบวช เน้นให้ความบันเทิงแก่ผู้ชมด้วยฉากที่ดูตลกขบขัน โดยแบ่งทีม 2 ทีม ทำอาหารแข่งขันกัน ทำคือกล้วยบวชชี และ ขนมโคกะทิสด สถานการณ์จะอยู่ในยุคไทยโบราณ อาหารที่และตัดสินผลแพ้ชนะในตอนสุดท้าย