หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย โดยครูจำปา แสนพรม และครูแววดาว ศิริสุข
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย โดยครูจำปา แสนพรม และครูแววดาว ศิริสุข

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-10-10 16:07:19

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย โดยครูจำปา แสนพรม และครูแววดาว ศิริสุข

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะการแสดงล้านนา: ซอ-ฟ้อน ฮ่วมสมัย โดย ครูจำปา แสนพรม (ช่างซอ) และ  ครูแววดาว ศิริสุข (ช่างฟ้อน) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 8 พฤษภาคม 2565  โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา