หน้าหลัก > ช่องวิดีโอ > ตอนที่ 3 สายสวลีภิรมย์ ธ ศรมศิลป์วิจิตร
ตอนที่ 3 สายสวลีภิรมย์ ธ ศรมศิลป์วิจิตร

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-01-14 09:57:50

สารคดีสั้นชุด “สายสวลีภิรมย์” 

เรื่องราวประวัติศาสตร์ราชสำนักฝ่ายใน มรดกวัฒนธรรมสวนสุนันทา ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล

.

ตอนที่ 3 สายสวลีภิรมย์ ธ ศรมศิลป์วิจิตร

.

          งานฝีมือประดิษฐ์ เป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของสตรีชาววังที่สามารถรังสรรค์ได้สวยงามแปลกตา โดยเฉพาะตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ที่มีการส่งเสริมคุณข้าหลวงด้านงานศิลป์อย่างจริงจัง ดังปรากฏหลักฐานการเขียนภาพสีน้ำดอกไม้เป็นจำนวนมาก ซึ่งเกิดจากความสนพระทัยในการปลูกต้นไม้ของพระวิมาดาเธอฯ เมื่อทอดพระเนตรเห็นต้นไม้ใดออกดอกสวยงาม ก็จะทรงตัดประทานให้คุณข้าหลวงเขียนภาพเก็บไว้เสมอ

.

          ภาพสีน้ำของคุณข้าหลวง ใช้เทคนิคการถ่ายทอดความงามในลักษณะเหมือนจริง ซึ่งเกิดจากความอุตสาหะที่ฝึกฝนจนเขียนภาพได้อย่างสวยงาม บางภาพปรากฏการระบุชื่อพันธุ์ไม้ด้วยลายมือที่สวยงามทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการระบุวัน เดือน ปี และชื่อของผู้เขียนภาพด้วย นับเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์พันธุ์ไม้ชิ้นสำคัญของไทย

.

          นอกจากการเขียนภาพแล้ว ข้าหลวงทุกคนยังได้รับการฝึกหัดงานฝีมือประดิษฐ์อีกหลากหลายแขนง เช่น การร้อยมาลัย การจัดดอกไม้ การเย็บปักถักร้อย การตัดเย็บเสื้อผ้า งานประดิษฐ์ของชำร่วย ตลอดจนการทำเครื่องหอมไทย ด้วยเป็นสิ่งที่เจ้านายโปรดใช้เป็นประจำทุกวัน และทรงทำแจกจ่ายผู้มาขอประทานออกไปช่วยงานเสมอ