หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ดนตรีกวีศิลป์ ถิ่นเชียงราย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน “ดนตรีกวีศิลป์ ถิ่นเช ...
2023-02-22 13:54:50
สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork
สำนักศิลป์ เผยแพร่องค์ความรู้สวนสุนันทา สูตรอาหารตำรับพระวิมาดาเธอ ฯ ในรายการ Foodwork วันอาทิตย์ที่ ...
2023-02-22 14:07:07
ขอแจ้งปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดลละแหล่งการเรียนรู้ 3 ศิลป์รัตนโกสินทร์
เนื่องด้วย ครม. เห็นชอบกำหนดให้วันที่ 16 - 18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษ เฉพาะในเขตกรุงเทพมห ...
2022-12-15 14:10:26
สำนักศิลป์ฯ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ร่วมนำเสนอในงาน The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน The Body Painting ...
2023-02-23 12:23:51
สำนักศิลป์ฯ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า ปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธ ...
2023-02-23 12:21:04
สำนักศิลป์ฯ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ร่วมนำเสนอในงาน The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงาน The Body Painting ...
2023-02-23 11:43:09
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2022-10-19 10:18:53
สำนักศิลป์ฯ ร่วมกับสำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ และภาคีเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022)
สำนักศิลป์ฯ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันพิพิธภัณฑ์ไทย 2565 (Thai Museum Day 2022) สำห ...
2022-08-17 13:45:59
แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้!
แหล่งเรียนรู้สวนสุนันทาเปิดให้เข้าชมแล้ววันนี้!พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และแหล่งเรียนรู้ 3 ศิลป์ร ...
2022-08-05 11:28:57
ลงทะเบียน ฟรี!!! “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดให้ลงทะเบียน “งานเทศกาลอาหารชาววัง สำรับ ...
2022-08-19 14:19:00
ประกาศย้อนหลัง