หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม วันพรุ่งนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม วันพรุ่งนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 11:59:51

สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญรับฟังเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม

 วันพรุ่งนี้ (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ แขนงวิชาศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีกิจกรรมเสวนา จำนวน ๓ หัวข้อ ดังนี้

เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสร้างสรรค์ละครเควียร์: กรณีศึกษา วรรณศักดิ์ ศิริหล้า” วิทยากรโดย คุณวรรณศักดิ์ ศิริหล้า (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๓) คุณดำเกิง ฐิติปิยศักดิ์ (ศิลปินศิลปาธร ประจำปี ๒๕๖๒) และดำเนินการเสวนาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรร ถวัลย์วงศ์ศรี

เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๑.๓๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “พลวัตศิลปะการแสดงล้านนาของช่างซอหญิงในบริบทสังคมไทยร่วมสมัย” (ภายใต้โครงการชุมชนสืบสาน-สร้างสรรค์งานศิลป์ล้านนาร่วมสมัย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) วิทยากรโดย แม่ครูจำปา แสนพรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนพล ชื่นค้า ผู้อำนวยการสถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คุณสมฤทธิ์ ลือชัย นักวิชาการอิสระศิลปวัฒนธรรมล้านนา คุณนเรศ ไชยเลิศ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดบำรุงรื่น และดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. เสวนาวิชาการ หัวข้อ “การสอนการแสดงสำหรับสื่อในยุคดิจิทัล” วิทยากรโดย คุณอรพรรณ อาจสมรรถ (ครูบิว) ดร.สทาศัย พงศ์หิรัญ (ครูซอ) ศศินันท์ พัฒนะ (ครูปราง) และดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา เทพรักษ์ 

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการเสวนาวิชาการ สามารถเข้าร่วมตามวันและเวลาดังกล่าว โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ณ โรงละครคณะศิลปกรรมศาสตร์ (ชั้น ๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา หรือแจ้งความประสงค์มายัง สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทร. ๐๒-๑๖๐๑๒๑๖ หรือ ส่งข้อความผ่