หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าว > อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมรับน้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมรับน้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2020-07-08 10:27:49

          อาจารย์อนันตชัย เอกะ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทำวิดีทัศน์แนะนำสำนักศิลปะและวัฒนธรรม สำหรับเผยแพร่ในกิจกรรมรับน้องออนไลน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่จะเผยแพร่ในวันที่ 1 กรกฎาคม นี้ ภายใต้การดำเนินงานของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษาหรือเยาวชนรุ่นใหม่ได้รู้จัก และเข้าใจถึงบริบท รวมถึงรากเหง้าของสวนสุนันทาได้อย่างแท้จริงWebsite สำนักศิลปะและวัฒนธรรม :
https://culture.ssru.ac.th/home
.
Website มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา :
https://ssru.ac.th/home