หน้าหลัก > ประกาศ > พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2021-05-10 15:52:54

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์

บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

.............................................................

ภาพเขียนสีน้ำ กิจวัตรของข้าหลวง

          ภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ เกิดจากการฝึกฝนของผู้ที่ไม่ได้เรียนศิลปะมาโดยตรง ส่วนใหญ่เป็นผลงานของคุณข้าหลวงอมร รัตติชุณห์โชติ ซึ่งสามารถรังสรรค์ได้สวยงามสมจริง และต้องมีความวิริยะอย่างมาก เพราะต้องเขียนให้เหมือนในทุกรายละเอียดของดอกไม้ ถึงกับมีเรื่องเล่าในหมู่ข้าหลวงว่า การเขียนภาพแต่ละครั้งแม้ปวดเข้าห้องน้ำก็ไปไม่ได้ หากยังเขียนภาพไม่เหมือนจนเป็นที่พอพระทัยของพระวิมาดาเธอฯ ดังที่ หม่อมหลวงเนื่อง นิลรัตน์ ข้าหลวงตำหนักพระวิมาดาเธอฯ ได้บรรยายถึงการเขียนภาพสีน้ำไว้ ความว่า

“ป้ามอญวาดภาพอยู่ตลอดชีวิตที่พระวิมาดาเธอฯ เสด็จอยู่ ป้ามอญเรียนที่เซนต์โยเซฟไม่ได้เรียนวาดรูป แต่ก็วาดจนได้ก็นับว่าเก่ง อาจจะเป็นเพราะความกลัวก็ได้ เวลาพระวิมาดาเธอฯ เห็นดอกไม้อะไรที่ท่านเห็นว่าสวย จะเรียกให้มาวาดทันที ต้องวาดจนสวย จนเหมือน บางทีดอกเดียวต้องเขียนถึง 10 แผ่น เขียนรูปได้อ่อนช้อยเส้นสวยงาม ตามไปเขียนที่เรือนกล้วยไม้ โดยเสด็จไปประทับที่นั่น มีโต๊ะกลม มีที่นั่งบางครั้งก็ไปเสวยน้ำชาที่นั่น ตอน 4 โมงเย็น ถ้าดอกไหนโปรด ๆ ก็ลงมา สองยามตีหนึ่งก็ลงมา ฉายไฟวาบ ๆ”

          นอกจากนี้ยังมีคุณข้าหลวงอีกหลายท่านที่สามารถเขียนภาพได้สวยงาม ดังที่ปรากฏลายมือชื่อไว้ในผลงาน เช่น คง จรัณยานนท์ จวง เฉลิม เชื่อ เพียว ท. แก้วศิริ โพธิ์ เฟื้อม สุดจิตร์ สุวรรณ์ พูลพิทักษ์ เส็ง เสงี่ยม เสนอ อำภาร์ และเปลื้อง

ภาพ : สตรีและการเขียนภาพดอกไม้

ที่มา : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ : ชนะภพ วัณณโอฬาร