หน้าหลัก > ประกาศ > เกร็ดความรู้ > “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
“บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-18 15:10:56

นิทรรศการศิลปวัฒนธรรมออนไลน์ “บันทึกกาลเวลา ดอกไม้ในภาพเขียนสีน้ำ”
.............................................................
การเขียนภาพแบบมีการจัดองค์ประกอบ

          เป็นการเขียนภาพที่มีส่วนประกอบอื่น ๆ ในภาพ เช่น แจกัน ผ้าปูโต๊ะ พื้นฉากหลังที่มีการแสดงมุมผนัง เป็นต้น ซึ่งเป็นการเพิ่มเรื่องราวในภาพมากยิ่งขึ้น ช่องดอกไม้ที่ปักในแจกันจะบอกถึงเนื้อหาที่มากกว่าภาพดอกไม้อย่างเดียว การเขียนแบบมีการจัดองค์ประกอบ การเขียนลักษณะนี้มีความยากกว่าภาพเขียนทั่วไป เพราะผู้เขียนต้องแยกวัตถุต่าง ๆ ให้ออก แล้วสร้างระยะของภาพให้กลมกลืนกันทั้งภาพ


ภาพที่ 1
ศิลปิน : ม.ร.
ชื่อผลงาน : แคนดีทัฟท์
วันที่ : 16 ธันวาคม พ.ศ. 2465
ภาพที่ 2
ศิลปิน : อำภาร์
ชื่อผลงาน : ดาวบุษย
วันที่ : ไม่ปรากฏ

ข้อมูล/ภาพ/ออกแบบ: ชนะภพ วัณณโอฬาร