หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2023-03-14 16:23:04
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-03-14 15:45:47
สำนักศิลป์ฯ เปิดรับลงทะเบียนวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศ ...
2023-03-14 13:19:25
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวานนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2023-03-14 13:05:29
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 ก.พ. 65 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅ ...
2023-02-23 14:42:27
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-02-23 14:22:19
ประมวลภาพบรรยากาศ งานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกันจัดงานจดทะเบี ...
2023-02-16 13:45:09
ผอ.สำนักศิลป์ฯ ร่วมเชิญชวนเข้าร่วมงานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. เนื่องในวันวาเลนไทน์
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมเป็นส่ว ...
2023-02-14 11:20:43
ข่าวย้อนหลัง