หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ"
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า ตอนพิเศษ "เพชรชมพูจุฬาฯ ...
2022-06-28 15:01:32
สำนักศิลป์ฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
สำนักศิลป์ฯ ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ว ...
2022-06-28 14:50:12
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-06-22 11:36:12
สำนักศิลป์ฯ ประชุมติดตามความก้าวหน้างาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการแล ...
2022-06-22 11:09:21
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ ร่วมบันทึกเทปในการจัดทำวีดิทัศน์ต้อนรับนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนว ...
2022-06-22 11:02:28
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.)
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทย ...
2022-06-14 14:01:34
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่าย ...
2022-06-08 16:36:23
สวนสุนันทา ผนึกกำลังทัวร์เอื้องหลวง ลงนาม MOU ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมชาววัง
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ลงนามบันทึกความเข้าใจ ร ...
2022-06-08 16:08:15
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ครั้งที่ ๕ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-06-08 15:42:39
ข่าวย้อนหลัง