หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ โชว์การทำ “ขนมแป้งสิบ” เครื่องว่างชาววัง ในกิจกรรมลอยกระทงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้าน ร.ศ.๑๒๗ เกาะเกร็ด
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันท ...
2022-11-15 14:52:53
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๕
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย อา ...
2022-11-04 15:06:04
สำนักศิลป์ฯ ทำความสะอาดวัดมัชฌิมาวาส เตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรร่วมกันทำควา ...
2022-11-04 14:58:51
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2022-11-04 14:35:09
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าหารือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรร ...
2022-11-04 14:29:49
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ...
2022-10-19 16:45:22
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญหารือ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่ กระแส Cafe Hopping
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำน ...
2022-10-19 16:33:48
สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ...
2022-10-19 13:35:17
ผอ.สำนักศิลป์ฯ หารือปฏิบัติการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนั ...
2022-10-19 11:27:39
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวสุลา ...
2022-10-19 11:22:17
ข่าวย้อนหลัง