หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๖
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ฯ สำนักศิลป์ฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE ...
2023-09-14 15:28:34
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ได้รับเกียรติบัตร รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดรางวั ...
2023-09-14 15:18:22
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลป์ฯ ร่วมนำเสนอผลงานของกลุ่ม ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๖
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ ต ...
2023-09-14 14:56:17
รอง ผอ. สำนักศิลป์ฯ ร่วมรำในการแสดงชุด “ถวายสักการะ” ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อพระวิมาดาเธอฯ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรร ...
2023-09-14 14:36:24
สำนักศิลป์ฯ จัดแสดงศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระวิมาดาเธอฯ ในงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล”
๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อ ...
2023-09-14 14:16:30
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-09-14 13:48:46
สำนักศิลป์ฯ เผยภาพการพระรูปหล่อพระวิมาดาเธอฯ เสร็จสิ้นแล้ว
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผ ...
2023-09-14 13:39:27
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่
เมื่อวันที่ ๑๔ - ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีการฝึกซ้อมใหญ่บัณฑิตเพ ...
2023-09-14 11:58:58
สำนักศิลปะฯ ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๖ ณ วัดปรินายกวรวิหาร กรุงเทพฯ
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา พร้อมด้วย อา ...
2023-08-15 16:03:52
สวนสุนันทา จัดงานต้อนรับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสจัดงานต้อนรับท่านหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจี ...
2023-08-15 15:38:58
ข่าวย้อนหลัง