หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยกา ...
2024-06-17 14:01:40
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗
เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประ ...
2024-06-17 13:47:15
ภาพบรรยากาศกิจกรรมลิ้มชิมรสอาหารจานใหม่ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพบรรยากาศกิจกรรมลิ้มชิมรสอาหารจานใหม่ จัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ...
2024-06-17 11:22:38
เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา
เตรียมพบกับ “Chef’s Table ครัวปดิวรัดา” มรดกวัฒนธรรมอาหารชาววังของสวนสุนันทา ตามตำ ...
2024-06-17 11:11:57
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบเกณฑ์พัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวา ...
2024-06-14 15:50:19
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัช ...
2024-06-14 15:37:07
สำนักศิลป์ฯ ประชุมเตรียมความพร้อม ร่วมกับตัวแทนชุมชมเมืองระนอง ในการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย บุคลากรสำนักศิลปะฯ ประช ...
2024-06-13 15:26:25
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ครัวบ้านอิน (เชฟอิน) จัดกิจกรรมลิ้มชิมรสอาหารจานใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ ครัวบ้านอิน (เชฟอิน) จัดกิจกรรมลิ้มชิมรสอา ...
2024-06-13 14:48:33
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗
วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ ...
2024-06-12 16:03:14
เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: ส ...
2024-05-14 16:18:59
ข่าวย้อนหลัง