หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมการดำเนินงานของฝ่ายฯ ต่อด้วยประชุมร่วมกับกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่ว ...
2023-01-16 10:43:07
บุคลากรสำนักศิลป์ฯ กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้ ...
2023-01-16 10:20:04
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจ ...
2023-01-16 10:01:16
สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Su ...
2023-01-04 15:30:48
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ ...
2023-01-04 15:02:09
ทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ ...
2023-01-04 14:52:09
ผู้บริหารและบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ
วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ...
2023-01-04 14:34:13
สำนักศิลป์ฯ ร่วม Live จิตอาสาพาไปดู Night At Night at the Museum 2022 ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ ...
2023-01-04 14:01:46
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมคณะ ...
2022-12-14 15:15:33
ข่าวย้อนหลัง