หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร บุคลากร
ผู้บริหาร บุคลากร

สำนักศิลป์ประชุมหารือรายละเอียดงาน “เทศกาลอาหารชาววัง สำรับสวนสุนันทา ภูมิปัญญาอาหารไทย”
เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายว ...
2022-05-12 13:09:29
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมงาน นิทรรศการ Mini Museum เรื่องเล่า “วิถีชาวบ้าน ผสมผสานวัฒนธรรมชาววัง”
วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจร ...
2022-05-12 13:09:56
สำนักศิลป์ประชุมงานปรับปรุงอาคารสายสุทธานภดล และปรับปรุงอุโมงค์ประวัติศาสตร์
วันพุธที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ.กรีธา ธรรมเจร ...
2022-05-12 13:12:45
สำนักศิลป์ จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บันทึกข้อตกลงความร่วมมื ...
2022-05-12 13:12:03
ทีมบริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-05-12 13:11:52
สำนักศิลป์ประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา ผลักดันการดำเนินงานคุณภาพ
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาชุดความรู้เอกลักษณ์สวนสุนันทา นำ ...
2022-05-12 13:13:39
รองผู้อำนวยการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมงานเสวนา "เหลียวหลัง แลหน้า เมื่อ 'โนรา' ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล"
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรร ...
2022-05-12 13:17:42
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแ ...
2022-05-12 13:15:33
ข่าวย้อนหลัง