หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล” ในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กันยายน ๒๕๖๖
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเรียนเชิญร่วมงาน “สายสวลีภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ ...
2023-08-15 15:32:54
สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัช ...
2023-08-15 15:23:35
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับสิทธิบัตรการออกแบบ “ลวดลายสัญลักษณ์สำหรับจอแสดงผล”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงา ...
2023-08-15 14:10:33
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-07-18 13:35:32
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลป์ฯ นำเสนอหัวข้อ “การเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทาในรูปแบบ Podcast” ในการเข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๒
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สมาชิกกลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลป ...
2023-07-18 11:42:07
รอง ผอ. ฝ่ายวิชาการและกิจกรรม เผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์การแสดงล้านนาฮ่วมสมัย “บ้านเฮา”
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม (ผู้ได้รับทุนอุดหนุน ...
2023-07-18 11:36:24
วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑ เผยแพร่แล้วในระบบออนไลน์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนอ่านบทความวิจัยและบทความวิชาการออนไลน์ใน ...
2023-07-18 11:19:10
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับการสัมภาษณ์ในการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖
วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยทีมผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ ...
2023-07-18 10:24:51
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา บำเพ็ญกุศลถวายพระวิมาดาเธอในโอกาสครบรอบวันสิ้นพระชนม์
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมห ...
2023-07-18 10:11:31
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ทดลองระบบเทคโนโลยี Mixed Reality ณ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวา ...
2023-07-17 15:21:28
ข่าวย้อนหลัง