หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รองฯ ผอ.สำนักศิลป์ ได้รับอนุมัติจัดสรรเงินอุดหนุน โครงการเงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรเงินอุดหน ...
2023-02-13 16:19:33
สวนสุนันทา และสำนักงานเขตดุสิต ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานจดทะเบียนสมรส เนื่องในวันวาเลนไทน์ วันแห่งความรัก ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2023-02-13 15:40:52
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-02-13 14:23:32
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมการดำเนินงานของฝ่ายฯ ต่อด้วยประชุมร่วมกับกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่ว ...
2023-01-16 10:43:07
บุคลากรสำนักศิลป์ฯ กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้ ...
2023-01-16 10:20:04
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจ ...
2023-01-16 10:01:16
สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Su ...
2023-01-04 15:30:48
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ ...
2023-01-04 15:02:09
ทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ ...
2023-01-04 14:52:09
ข่าวย้อนหลัง