หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคมดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19. ...
2022-08-18 11:33:26
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์          ฝ่ายอนุรักษ์ พ ...
2022-08-18 11:33:53
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทำวีดิทัศน์และให้สัมภาษณ์ แก่ศู ...
2022-08-18 11:34:09
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meetปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19    &nb ...
2022-08-18 11:34:51
สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19        ...
2022-08-18 11:35:15
เตรียมส่งเข้าประกวดรางวัล Museum Thailand Awards 2021 ซึ่งเป็นการคัดเลือกพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศ ...
2022-08-18 11:35:29
ประชุมชี้แจงและถ่ายทอดตัวชี้วัดแผนยุทธศาตร์ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๕ – ๒๕๖๙)
          สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ ประชุมชี้แจงแล ...
2022-08-18 11:35:59
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับตัวแทน BIGGYPHOTO
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวาระพิเศษ ร่วมกับตัวแทน BIGGYPHOTO          ผ ...
2022-08-18 14:27:52
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์          ฝ่ายอนุรักษ์ พ ...
2022-08-18 11:36:48
สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา
สำนักศิลป์หารือเซ็นทรัล เตรียมเผยแพร่อาหารตำรับสวนสุนันทา          สำนักศิล ...
2022-08-18 11:38:23
ข่าวย้อนหลัง