หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุกสนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย&nb ...
2022-07-11 11:07:10
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์เตรียมผลักดันแผนงานวัฒนธรรมเชิงรุกในช่วงสถานการณ์ Covid-19&nb ...
2022-07-11 11:07:34
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงาน ตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
สำนักศิลป์ประชุมหน่วยงาน ติดตามการดำเนินงานตามแผนทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม        &n ...
2022-07-11 11:08:22
สำนักศิลป์ เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!! การประกวด Museum Thailand Awards 2021
สำนักศิลป์ เข้าสัมภาษณ์รอบสุดท้าย!!!การประกวด Museum Thailand Awards 2021        ...
2022-08-18 11:32:03
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคม ดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากรออนไลน์ ประจำเดือนสิงหาคมดำเนินงานวัฒนธรรมสอดรับสถานการณ์ COVID-19. ...
2022-08-18 11:33:26
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์
ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ ประชุมวางแผนวัฒนธรรมออนไลน์          ฝ่ายอนุรักษ์ พ ...
2022-08-18 11:33:53
โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) : หนังสือมีชีวิตเล่มที่ ๑๐ ของสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ถ่ายทำวีดิทัศน์และให้สัมภาษณ์ แก่ศู ...
2022-08-18 11:34:09
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meet ปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19
ทีมบริหารสำนักศิลป์ประชุมบุคลากร ผ่าน Google Meetปรับแผนงานสอดรับสถานการณ์ COVID-19    &nb ...
2022-08-18 11:34:51
สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19
สำนักศิลป์ประชุมกลุ่ม KM ปรับเปลี่ยนการทำงานให้สอดรับกับสถานการณ์ COVID-19        ...
2022-08-18 11:35:15
ข่าวย้อนหลัง