หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะทัศนศึกษา พร้อมจัดฝึกปฏิบัติทำ “ส้มฉุน” ของว่างไทยแท้แต่โบราณ
อาจารย์ ดร.นันทิดา  โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-05-12 13:18:53
สำนักศิลปะฯ ลงพื้นที่บริการวิชาการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคมที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำนั ...
2022-05-12 13:18:08
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัย ชูความเป็นวังสวนสุนันทา ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ.ลำปาง
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมเชื่อมสัมพันธ์มหาวิทยาลัยชูความเป็นวังสวนสุนันทาในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา มรภ. ...
2022-06-22 13:18:14
“เล่ห์ลุนตยา” ถ่ายทำสุดอลังการ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
“เล่ห์ลุนตยา” ถ่ายทำสุดอลังการณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล        & ...
2022-06-22 13:52:32
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือ Central Pattana ร่วมกันจัดงาน เผยแพร่วัฒนธรรมชาววัง ณ เซ็นทรัล อยุธยา
สวนสุนันทา เผยแพร่วัฒนธรรมชาววังณ เซ็นทรัล อยุธยามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย ส ...
2022-06-22 15:10:05
สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววัง ร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital of Wonders
สวนสุนันทา ยกสำรับอาหารชาววังร่วมงาน"อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง"ณ เซ็นทรัล อยุธยา Capital ...
2022-06-22 15:11:41
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จับมือพันธมิตร Central Pattana จัดงาน "อัศจรรย์ ตำรับอาหาร ๒ กรุง" เปิดตัวเซ็นทรัล อยุธยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภายใต้การดำเนินงานโดย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้จับมือพันธมิตร Centr ...
2022-06-22 15:21:25
ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุราชการ
       ต้อนรับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและคณะผู้เกษียณอายุ ...
2022-06-28 15:28:56
ข่าวย้อนหลัง