หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ในกิจกรรม &ld ...
2024-07-16 15:22:38
สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับคณะผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทโนวาร์ติส
วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗  สำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ เภสัชกร ...
2024-06-17 13:39:38
สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ ศิลปินแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ  ผู้ช่ ...
2024-06-17 13:30:00
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะอาจารย์และนิ ...
2024-05-14 16:46:08
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ ดร.ไชยา เกษารัต ...
2024-05-14 16:38:14
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะนักศึกษาต้อนรับนักศึกษา รายวิชา GEN0101 ...
2024-05-14 16:32:45
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเ ...
2024-05-14 16:49:02
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Design And Architecture, Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกร ...
2024-05-14 16:50:23
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนชั้น ป.๑ และ ป.๔ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้การต้อนรับคณะอาจารย ...
2024-05-14 15:36:36
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ คณะจาก CGNTV เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะจาก CGNTV นำโดย ศจ. ...
2024-04-18 14:16:01
ข่าวย้อนหลัง