หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

ประมวลภาพบรรยากาศการเข้าชม “นิทรรศการเทิดพระเกียรติ ๑๖๓ ปี แห่งพระประสูติกาล สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี Unseen Suan Sunandha”
เมื่อวันที่ ๑๐ - ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิ ...
2023-11-16 11:36:37
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแขกพิเศษจากคณะครุศาสตร์ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ อาจารย์วีรพจน์ รัตนว ...
2023-11-16 09:53:33
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ในการถ่ายทำวีดีทัศน์จิตอาสาพระราชทาน ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ ส่วนแยก กองบัญชาการช่วยรบที่ ๑ ในการถ่ายทำ ...
2023-10-26 09:54:33
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ THE FOOD SCHOOL BANGKOK เข้าเยี่ยมชมฯ และเรียนรู้การทำเครื่องหวานชาววัง “ขนมลำเจียก”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ โรงเรียน เดอะ ฟู้ด สคูล แบงคอก เ ...
2023-10-26 09:50:53
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะจาก National Chiayi University (NCYU) ประเทศไต้หวัน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะจาก National Chiayi University (NCYU) ปร ...
2023-10-26 09:42:11
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะนักเรียนและผู้ปกครองโรงเรียนนานาชาติแคนาเดียนประเทศไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิ ...
2023-10-26 09:38:23
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะทูตและแขกจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ประจำประเทศไทย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-10-25 15:15:29
ข่าวย้อนหลัง