หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับสมาคมวิศวกรหญิงไทยเข้าเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2023-05-16 10:42:20
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ รองศาสตราจ ...
2023-05-16 10:31:18
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับ สโมสรโรตารี กรุงเทพ เพลินจิต เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2023-05-15 15:51:43
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ THE FOOD SCHOOL BANGKOK เข้าเยี่ยมชมฯ และเรียนรู้การทำเครื่องว่างชาววัง “ขนมแป้งสิบ”
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ โรงเรียน เ ...
2023-05-15 15:09:22
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้อาหารชาววังสู่ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ จ.นครปฐม
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาล ...
2023-05-15 15:00:07
ประธานสภาศิลปวัฒนธรรมราชภัฎ และสำนักศิลปะฯ มรภ.อุบล เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภด
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุปิยา ทาปทา ประธานสภาศิลปะและวัฒนธร ...
2023-05-15 13:21:03
สำนักศิลป์ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “แกงเขียวหวาน” และ “ต้มยำกุ้ง” ให้แก่กลุ่มนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสำนักงานการศึกษา ...
2023-04-11 15:25:24
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.เทพสตรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโ ...
2023-04-07 16:14:29
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะวิทยาการจัดการ มรภ.สุราษฎร์ธานี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะอาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ มห ...
2023-04-18 10:17:49
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะแม่บ้านทหารอากาศนายเรืออากาศ ๒๙ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะแม่บ้านท ...
2023-04-07 15:39:14
ข่าวย้อนหลัง