หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2023-02-23 12:14:39
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ Times Higher Education (THE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ Ti ...
2023-02-23 11:27:39
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ นักศึก ...
2023-02-23 11:08:37
สำนักศิลป์ฯ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เปิดสำรับอาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ FOODWORK
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ด ...
2023-02-23 10:08:28
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
นักศึกษาสาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ จัดกิจกรรมต้อนรับน้องปี ๑ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และอุโ ...
2022-12-15 16:00:24
สำนักศิลป์ฯ เปิดพิพิธภัณฑ์ ร่วมฉลองวันพิพิธภัณฑ์ไทย ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๘ - ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เ ...
2022-12-15 15:01:13
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ...
2022-12-15 14:24:06
สำนักศิลป์ ต้อนรับชมรมรักษ์วัฒนศิลป์ ชมวัง ทำเครื่องว่าง “ส้มฉุน”
เมื่อวันที่ ๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้มีโอกาสต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจ ...
2022-09-02 15:00:30
สำนักศิลป์ฯ ร่วมกับ ทัวร์เอื้องหลวง การบินไทย จัดกิจกรรมอบรมสุดพิเศษ “น้ำพริกลงเรือ”
เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้จัดกิจกรร ...
2022-08-16 14:49:10
ข่าวย้อนหลัง