หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแขกพิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์ สวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ คณะผู้มีอุปการะคุ ...
2024-02-12 15:40:35
สำนักศิลป์ฯ พาชมพระตำหนักแห่งสวนสุนันทา ในรายการ “ไทยนิยมชมวัง” สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓
วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชว ...
2024-02-12 15:33:57
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ แขกพิเศษจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทาฝ่ายมัธยม เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย สุลาวัลย์ พันธ์ศรี หั ...
2024-02-12 14:52:11
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับชมรมผู้สูงอายุสัญจร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ให้การต้อนรับ ชมรมผู้สูงอายุ ...
2024-02-12 14:44:13
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแม่ทัพภาคที่ ๑ และคณะ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-02-12 14:36:21
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะคร ...
2024-02-12 14:24:36
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา EP.2 ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร ...
2024-02-12 11:22:01
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HIDA เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่อง ...
2024-01-16 13:40:11
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก SILLA University สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)
วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอ ...
2024-01-16 13:09:30
ข่าวย้อนหลัง