หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม
บริการศิลปะและวัฒนธรรม

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ Miss World China 2021 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ Miss W ...
2023-02-16 13:29:56
สวนสุนันทา จัดงานต้อนรับ คณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสจัดงานต้อนรับคณะผู้บริหารของกระทรวงก ...
2023-02-16 13:14:49
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา (กลุ่มที่ ๓) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักเ ...
2023-02-16 13:06:22
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-16 12:02:17
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา (กลุ่มที่ ๒) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-14 11:51:42
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-14 11:25:46
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์จาก Dong – A University เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะอาจา ...
2023-02-14 09:09:43
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล แหล่งมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของสวนสุนันทา
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-13 13:57:38
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา วชิราวุธวิทยาลัย เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนั ...
2023-02-13 12:31:24
ข่าวย้อนหลัง