หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ...
2022-06-28 15:06:37
๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย ...
2022-06-09 09:26:34
๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๘๔ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต
รัชกาลที่ ๗ เสด็จสวรรคตด้วยโรคพระหทัยวาย ณ ประเทศอังกฤษ ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๔๓๖ เป ...
2022-06-08 15:47:45
๒๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๗๔ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ สิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ เสนาบดีกระทรวงพาณิชย์พระองค์แรก มี ...
2022-06-08 15:27:19
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บวรราชาภิเษกเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ที่สอง
๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๓๙๔ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว บวรราชาภิเษกขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์ท ...
2022-06-08 15:26:49
๑๙ พฤษภาคม วันอาภากร
วันที่ ๑๙ พฤษภาคมของทุกปี ถือเป็นวันอาภากร ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเรือเอก พระเจ้าบรมว ...
2022-06-08 15:26:12
๑๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา
คำว่า " วิสาขบูชา " หมายถึง การบูชาในวันเพ็ญเดือน ๖ โดยย่อมาจาก " วิสาขปุรณมีบูชา &qu ...
2022-06-08 15:25:57
๑๗ พฤษภาคม ครบรอบ ๘๕ ปีสวนสุนันทา
๑๗ พฤษภาคม ๒๔๘๐ กระทรวงธรรมการ ได้ประดิษฐานโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย ไว้ที่ส่วนหนึ่งของ "สวนสุ ...
2022-06-08 15:24:51
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ ...
2022-05-09 11:36:42
ข่าวย้อนหลัง