หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

ครัวปดิวรัดา X เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองชิมรส สร้างประสบการณ์ร่วมกับอาหารอันเป็นมรดกวัฒนธรรมของชาววังสวนสุนันทา
ครัวปดิวรัดา X เชฟอิน ณรงค์ฤทธิ์ แซ่ขอ อยากเรียนเชิญทุกท่านมาลิ้มลองชิมรส สร้างประสบการณ์ร่วมกับอาหา ...
2024-06-17 14:15:12
"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู
"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2539 เล็งเห็นว่า ธรรมชาติขอ ...
2024-02-12 11:16:40
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (ตอนที่ ๒)
พระวิมาดาเธอฯ ประสูติในราชสกุลวงศ์ จึงทรงได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดีตามแบบอย่างกุลสตรีในยุคสมัยนั้น ...
2023-07-18 10:06:18
เกร็ดประวัติศาสตร์ อันเกี่ยวเนื่องกับ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (ตอนที่ ๑)
พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา มีพระนามเดิมว่าหม่อมเจ้าส ...
2023-07-18 09:58:39
วันนี้ในอดีต ๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย ...
2023-06-16 14:29:01
วันวิสาขบูชา ๓ มิถุนายน
วันวิสาขบูชา ๓ มิถุนายน ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๗ (ปีอธิกมาส)คำว่า " วิสาขบูชา " หมายถึง กา ...
2023-06-08 13:31:36
เกร็ดประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
เกร็ดประวัติศาสตร์อันเกี่ยวเนื่องกับ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ...
2023-06-08 11:59:55
๑๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ วันพืชมงคล
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคล อันเป็นพิธีส ...
2023-06-08 10:39:48
๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล
วันฉัตรมงคล (Coronation Day) มีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธีฉลองพระเศวตฉัตร ซึ่งจะกระทำในวันคล้ ...
2023-05-16 11:09:42
ความหมายแต่ละวัน.... ในเทศกาลสงกรานต์
สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า "ก้าวขึ้น” หรือ "ผ่าน” หรือ "เคลื่อนย้าย ...
2023-04-18 10:32:06
ข่าวย้อนหลัง