หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุจิตราภรณี  ประสูติเมื่อวันศุกร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๓๓ เป็นพร ...
2023-02-14 09:27:00
(วันนี้ในอดีต) ๒๙ มกราคม ๒๔๗๘ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีประสูติ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๔๒๙สิ้นพระชนม์ วัน ...
2023-02-13 16:15:16
(วันนี้ในอดีต) ๒๗ มกราคม ๒๕๐๖ วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอดิสัยสุริยาภาประสูติ วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๒สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๗ มก ...
2023-02-13 16:04:16
(วันนี้ในอดีต) ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๓๙๗ วันคล้ายวันประสูติ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์
พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์ พระนามเดิม หม่อมเจ้าปิ๋ว ลดาวัลย์ เป็นพระธิดาพระองค์รอง ...
2023-02-13 15:49:14
(วันนี้ในอดีต) ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๐ วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล
พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเฉลิมเขตรมงคล เป็นพระธิดาในสมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรัง ...
2023-02-13 14:10:07
(วันนี้ในอดีต) ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
พระนามเดิม พระองค์เจ้ามัณฑนาภาวดีประสูติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ สิริ ...
2023-01-16 10:30:08
(วันนี้ในอดีต) ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจ ...
2023-01-04 15:44:01
วันนี้ในอดีต ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ประสูติ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๒๘สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ สิริพระชันษาได้ ๔๐ ปีพระคุณสมบัติพิ ...
2023-01-04 14:45:48
(วันนี้ในอดีต) ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
ประสูติ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔สิ้นพระชนม์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ สิริพระชันษาได้ ๕๕ ปีพระคุณสมบัติพิเศษ โ ...
2023-01-04 14:26:09
(วันนี้ในอดีต) ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๗๓ สิริพระชันษาได้ ๕๘ ปี พร ...
2023-01-04 12:49:17
ข่าวย้อนหลัง