หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๓๑ มีนาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระรา ...
2023-04-07 15:53:45
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ มีนาคม ๒๔๙๕ วันอสัญกรรมเจ้าจอมเอี่ยม ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมเอี่ยม เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรี และเจ้ ...
2023-04-07 15:35:12
(วันนี้ในอดีต) ๑๖ มีนาคม ๒๔๒๔ งานออกพระเมรุพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ พระบรมราชเท
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๒๓ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมี พระบรมราชโองการให้แต่ ...
2023-04-07 15:30:13
(วันนี้ในอดีต) ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2023-03-14 16:06:55
(วันนี้ในอดีต) ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔ ...
2023-03-14 15:55:20
(วันนี้ในอดีต) ๗ มีนาคม ๒๔๙๔ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสองค์ที่ ๕๒ ในพร ...
2023-03-14 15:34:19
๖ มีนาคม วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ...
2023-03-14 14:12:16
๓ มีนาคม ๒๔๔๕ - เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ถึงแก่อสัญกรรม
เจ้าจอมมารดาทิพเกษร เป็นธิดาของเจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ (โอรสเจ้าหนานมหาวงศ์ ณ เชียงใหม่) กับเจ้าสุวัณ ...
2023-03-14 14:05:02
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๐ วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ ...
2023-02-23 14:38:37
วันนี้ในอดีต ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๘ วันประสูติหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นพระธิดาองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม ...
2023-02-23 12:32:15
ข่าวย้อนหลัง