หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ามาลินีนพดารา ศิรินิภาพรรณวดี กรมขุนศรีสัชนาลัยสุรกัญญา
ประสูติ วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๔๒๘สิ้นพระชนม์ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๗ สิริพระชันษาได้ ๔๐ ปีพระคุณสมบัติพิ ...
2023-05-16 13:25:10
(วันนี้ในอดีต) ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพิศมัยพิมลสัตย์
ประสูติ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๔๒๔สิ้นพระชนม์ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๗๙ สิริพระชันษาได้ ๕๕ ปีพระคุณสมบัติพิเศษ โ ...
2023-05-16 13:17:23
(วันนี้ในอดีต) ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุฑารัตนราชกุมารี
ประสูติ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๔๗๓ สิริพระชันษาได้ ๕๘ ปี พร ...
2023-05-16 12:00:10
วันนี้ในอดีต ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวาปีบุษบากร
ประสูติ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๔๓๔สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๒๕ สิริพระชันษาได้ ๙๑ ปีพระคุณสมบัติพ ...
2023-05-16 11:42:18
(วันนี้ในอดีต) ๔ ธันวาคม ๒๔๒๙ วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี กรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีประสูติ วันที่ ๔ ธันวา ...
2023-02-22 14:59:17
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมอาบเกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔อสัญกรรม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ สิริอายุได้ ๘๐ ปีเจ้าจอมอา ...
2023-02-22 13:34:57
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหน ...
2023-02-23 12:09:17
(วันนี้ในอดีต) ๒๔ กันยายน : วันมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเ ...
2022-12-15 15:47:19
(วันนี้ในอดีต) ๒๑ กันยายน วันเกิด เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมมารดาเหม เกิด วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๐๗ อสัญกรรม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๗๔ สิริอายุได้ ๖๗ ปีเจ้าจอมม ...
2022-12-15 15:08:09
19 กันยายน พิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑสถานถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนสยามหรือประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอ ...
2022-12-15 14:50:22
ข่าวย้อนหลัง