หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๒๔ กันยายน : วันมหิดล
สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระนามเดิม สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเ ...
2022-12-15 15:47:19
(วันนี้ในอดีต) ๒๑ กันยายน วันเกิด เจ้าจอมมารดาเหม ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมมารดาเหม เกิด วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๔๐๗ อสัญกรรม วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๔๗๔ สิริอายุได้ ๖๗ ปีเจ้าจอมม ...
2022-12-15 15:08:09
19 กันยายน พิพิธภัณฑ์ไทย
พิพิธภัณฑสถานถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในดินแดนสยามหรือประเทศไทย ตั้งแต่ครั้งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอ ...
2022-12-15 14:50:22
(วันนี้ในอดีต) ๔ กันยายน ๒๔๐๖ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ  เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นภูมินทรภัก ...
2022-09-14 15:47:24
(วันนี้ในอดีต) ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ประสูติ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๘ สิงหา ...
2022-08-22 11:31:29
(วันนี้ในอดีต) ๑๑ สิงหาคม วันคล้ายวันอนิจกรรม เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมเอิบ เป็นธิดาลำดับที่ ๑๑ ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่ ...
2022-08-16 14:38:34
(วันนี้ในอดีต) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๑ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
วันนี้ในอดีต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๑วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพ ...
2022-07-19 14:53:09
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕"เข้าพรรษา"  หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดห ...
2022-08-01 15:18:25
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประก ...
2022-07-18 12:00:47
(วันนี้ในอดีต) ๗ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
(วันนี้ในอดีต)๗ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพพระเจ้าบรมวงศ์เ ...
2022-07-08 13:47:44
ข่าวย้อนหลัง