หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๒๑ เมษายน ๒๔๕๘ - พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ สิ้นพระชนม์
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ์ พระนามเดิม พระองค์เจ้าสวัสดิประวัติ เป็นพระราชโอรสพระบาทสมเด็จ ...
2022-05-09 10:08:32
๑๓ เมษายน วันสงกรานต์
สงกรานต์ มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า "ก้าวขึ้น” หรือ "ผ่าน” หรือ "เคลื่อนย้าย ...
2022-08-23 14:42:22
๑๒ เมษายน ๒๔๐๓ – วันประสูติ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส มีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ ทรงเป็นพระราชโอรสพร ...
2022-04-18 09:47:50
๑๑ เมษายน ๒๔๔๓ - สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิ สิ้นพระชน
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจาตุรนต์รัศมี กรมพระจักรพรรดิ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๘ ในพระบาทสมเ ...
2022-04-18 09:48:20
๑ เมษายน ๒๔๔๘ - พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงประกาศเลิกทาสในประเทศไทย
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นยุคที่ประเทศไทยมีพัฒนาการในหลาย ๆ ด้าน ทั้งด้านกา ...
2022-04-04 10:04:46
วันนี้ในอดีต - ๓๑ มีนาคม ๒๓๓๐ วันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทย พระองค์ที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี เป็นพระรา ...
2022-03-31 11:17:07
๓๐ มีนาคม ๒๔๓๙ – วันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) พระองค์ที่ ๑๗ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร) ทรงเป็นชาวสุพรรณบุรี ประสูติเมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ...
2022-03-31 11:07:25
๒๙ มีนาคม ๒๕๑๕ – พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) ถึงแก่อนิจกรรม
พระยากัลยาณไมตรี (ดร.ฟรานซิส บี. แซร์) เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๘ ที่มลรัฐเพนซิลวาเนีย สหรัฐอเมริกา สำเร็จก ...
2022-03-31 11:04:36
๒๕ มีนาคม ๒๔๗๖ – พระยาชลยุทธโยธินทร์ ถึงแก่อนิจกรรม
พระยาชลยุทธโยธินทร์ (อองเดร ดู เปลซี เดอ รีเชอลิเออ) หรือ กัปตันริเชอลิเออ เกิดเมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพ ...
2022-03-31 10:45:01
๒๔ มีนาคม ๒๓๙๙ - วันประสูติ พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ
พระเจ้าราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจรูญโรจน์เรืองศ ...
2022-03-31 10:39:02
ข่าวย้อนหลัง