หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

(วันนี้ในอดีต) ๔ กันยายน ๒๔๐๖ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ  เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นภูมินทรภัก ...
2022-09-14 15:47:24
(วันนี้ในอดีต) ๑๘ สิงหาคม ๒๔๖๙ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรลักษณาวดี ประสูติ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๔๑๕ สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๘ สิงหา ...
2022-08-22 11:31:29
(วันนี้ในอดีต) ๑๑ สิงหาคม วันคล้ายวันอนิจกรรม เจ้าจอมเอิบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมเอิบ เป็นธิดาลำดับที่ ๑๑ ของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) และท่านผู้หญิงอู่ เกิดเมื่ ...
2022-08-16 14:38:34
(วันนี้ในอดีต) ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๑ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพยรัตนกิริฏกุลินี
วันนี้ในอดีต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๐๑วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา กรมหลวงทิพ ...
2022-07-19 14:53:09
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันเข้าพรรษา
วันเข้าพรรษา๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕"เข้าพรรษา"  หมายถึง พระภิกษุสงฆ์ต้องอยู่ประจำ ณ วัดใดวัดห ...
2022-08-01 15:18:25
๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ วันอาสาฬหบูชา
วันอาสาฬหบูชา ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕“อาสาฬหบูชา” (อา-สาน-หะ-บู-ชา/อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา) ประก ...
2022-07-18 12:00:47
(วันนี้ในอดีต) ๗ กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพ
(วันนี้ในอดีต)๗ กรกฎาคมวันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอรประพันธ์รำไพพระเจ้าบรมวงศ์เ ...
2022-07-08 13:47:44
(วันนี้ในอดีต) ๓๐ มิถุนายน วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕
(วันนี้ในอดีต) ๓๐ มิถุนายน  วันคล้ายวันอสัญกรรมของเจ้าจอมหม่อมราชวงศ์สดับ ในรัชกาลที่ ๕เจ้าจอมห ...
2022-07-08 11:31:20
วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔ วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตร
วันนี้ในอดีต ๒๗ มิถุนายน ๒๔๖๔วันประสูติ พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวิมลฉัตรพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้ ...
2022-06-28 15:06:37
๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคต
๙ มิถุนายน ๒๔๘๙ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร รัชกาลที่ ๘ เสด็จสวรรคตพระบ ...
2022-08-01 15:10:14
ข่าวย้อนหลัง