หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้
เกร็ดความรู้

๒๒ มีนาคม ๒๓๒๗ - พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงทำพิธีอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ประดิษฐานในพระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช เสด็จดำรงพระยศเป็น เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก ทรงเป็นแม่ทัพตีได้ ...
2022-03-23 10:21:44
๑๗ มีนาคม ๒๔๒๖ – วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศวร์ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๔๑ ในพระบา ...
2022-03-23 10:11:33
๑๕ มีนาคม ๒๓๙๙ – วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงอดิศรอุดมเดช มีพระนามเดิมว่า พระเจ้าลูกยาเธอ พระองค์เจ้าศุขสวัสดิ เป็นพระรา ...
2022-03-16 10:44:47
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เผยแพร่แล้ววันนี้!
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เผยแพร่ Google Arts & Culture ปีที่ ๒ “งานใบตองวิถีไทย” เ ...
2022-07-27 09:49:17
๑๑ มีนาคม ๒๔๘๕ – วันสิ้นพระชนม์ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าผ่องประไพ หรือ พระองค์เจ้าผ่อง เป็นพระราชธิดาพระองค์แรก ในพระบาทสมเด็จพ ...
2022-03-11 14:46:02
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ – พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พระราชสมภพ เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ มีพระนามเดิมว่า สังวาลย์ ต ...
2022-03-11 14:34:34
๙ มีนาคม ๒๕๒๔ - พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2022-03-11 14:31:07
๘ มีนาคม ๒๔๙๗ - หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม  ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ ...
2022-03-08 10:13:32
๔ มีนาคม ๒๔๕๐ – มีประกาศกระทรวงวังว่า พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้เรียกพระที่นั่งใหม่ที่วังสวนดุสิตว่า พระที่นั่งอนันตสมาคม
พระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห ...
2022-03-04 15:05:22
๓ มีนาคม ๒๔๔๕ - เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ถึงแก่อสัญกรรม
เจ้าจอมมารดาทิพเกษร เป็นธิดาของเจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ (โอรสเจ้าหนานมหาวงศ์ ณ เชียงใหม่) กับเจ้าสุวัณ ...
2022-03-03 15:06:26
ข่าวย้อนหลัง