หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตชาวต่างประเทศ คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะอาจารย์และนิ ...
2024-05-14 16:46:08
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับ ดร.ไชยา เกษารัต ...
2024-05-14 16:38:14
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักศึกษารายวิชา GEN0101 ชาววังสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะนักศึกษาต้อนรับนักศึกษา รายวิชา GEN0101 ...
2024-05-14 16:32:45
น้อมรำลึก ๑๔๔ ปี วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนา ...
2024-05-14 16:24:17
เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: สวนสุนันทาเชิญเครื่อง เล่าเรื่องปักษ์ใต้ อาหารพื้นถิ่นเมืองระนอง สู่สำรับชาววัง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดลงทะเบียนกิจกรรมโครงการ “ครัวปดิวรัดา: ส ...
2024-05-14 16:18:59
วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวบุปผา มุ่งใฝ่ดี นักวิชาการเงินและบัญชี วิทยาเขตสมุทรสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2024-05-14 16:12:27
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เตรียมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน ซอฟต์พาวเ ...
2024-05-14 16:49:02
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก Faculty of Design And Architecture, Universiti Putra Malaysia เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกร ...
2024-05-14 16:50:23
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเกาะเหลา แหล่งผลิตกะปิดีเมืองระนอง
วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:51:17
สำนักศิลป์ฯ ลงพื้นที่ชุมชนเมืองระนอง เก็บข้อมูลอาหารพื้นถิ่น ในโครงการเพิ่มศักยภาพชุมชน Soft Power บนฐานอัตลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-05-14 15:45:00
ข่าวย้อนหลัง