หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่า ...
2023-03-15 10:23:18
สำนักศิลป์ฯ จัดการแสดงร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ ๑๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-03-15 10:13:41
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2023-03-14 16:23:04
รองคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2023-03-14 16:16:33
(วันนี้ในอดีต) ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2023-03-14 16:06:55
(วันนี้ในอดีต) ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔ ...
2023-03-14 15:55:20
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-03-14 15:45:47
(วันนี้ในอดีต) ๗ มีนาคม ๒๔๙๔ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร พระราชโอรสองค์ที่ ๕๒ ในพร ...
2023-03-14 15:34:19
๖ มีนาคม วันมาฆบูชา
วันมาฆบูชา หมายถึง การบูชา ในวันเพ็ญเดือน ๓ เนื่องในโอกาสคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ ...
2023-03-14 14:12:16
ข่าวย้อนหลัง