หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๖
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ฯ สำนักศิลป์ฯ ได้รับรางวัล Good Practice Award ในกิจกรรม SSRU KM SHARE ...
2023-09-14 15:28:34
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ได้รับเกียรติบัตร รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Certificate) ครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๖๖
พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมการประกวดรางวั ...
2023-09-14 15:18:22
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับแขกพิเศษจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายว ...
2023-09-14 15:13:36
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวนวรัตน์ สุขสกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวนบุค ...
2023-09-14 15:09:40
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ คณะผู้บริหารและบุคลากร บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จำกัด เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะผู้บริห ...
2023-09-14 15:02:34
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลป์ฯ ร่วมนำเสนอผลงานของกลุ่ม ในกิจกรรม SSRU KM SHARE & LEARN ปี ๒๕๖๖
กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดย นายชนะภพ วัณณโอฬาร ภัณฑารักษ์ ต ...
2023-09-14 14:56:17
ประมวลภาพกิจกรรมเสวนาวิชาการ เรื่อง พระราชนิพนธ์ “เงาะป่า” กับสำนักพระวิมาดาเธอฯ
กิจกรรมในวันสุดท้ายของงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประ ...
2023-09-14 14:51:58
รอง ผอ. สำนักศิลป์ฯ ร่วมรำในการแสดงชุด “ถวายสักการะ” ในพิธีประดิษฐานรูปหล่อพระวิมาดาเธอฯ
วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรร ...
2023-09-14 14:36:24
สำนักศิลป์ฯ จัดแสดงศิลปวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพระวิมาดาเธอฯ ในงาน “สายสวลีย์ภิรมย์ ใต้ร่มโพธิ์ทอง เกียรติขจรพระบารมี ๑๖๐ ปี แห่งพระประสูติกาล”
๑ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อ ...
2023-09-14 14:16:30
ข่าวย้อนหลัง