หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวปนิตา คงเจริญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอ ...
2024-07-16 15:52:48
สำนักศิลป์สวนสุนันทา ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำความดี เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
เนื่องในมหามงคลสมัย วันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ซึ่งเจริญ ...
2024-07-16 15:49:03
สำนักศิลป์ ร่วมพิธีถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและว ...
2024-07-16 15:35:22
สำนักศิลป์ฯ สร้างเครือข่ายพันธมิตรร่วมงาน “ในรอยรสพริก” ณ ศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรม องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย ThaiPBS
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗  สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย ผู้ช ...
2024-07-16 15:27:37
สำนักศิลป์ ฯ ต้อนรับคณะแพทย์ จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช (BNH Hospital) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะแพทย์จากโรงพยาบาลบีเอ็นเอช ในกิจกรรม &ld ...
2024-07-16 15:22:38
สำนักศิลป์ร่วมสร้างเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมในงาน The Rite of Spring Concert and Dance โดยพิเชษฐ กลั่นชื่น
สำนักศิลปะและวัฒธรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจ ...
2024-07-16 15:17:09
สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวจินตนา ดำรงสันติธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2024-07-16 15:05:34
สำนักศิลป์สวนสุนันทา เผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๗
สำนักศิลป์สวนสุนันทา เผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ / ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและ ...
2024-07-16 14:55:59
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ต้นฝน ทรัพย์นิรันดร์ อาจารย์ประจำแขนงวิชาศิลปะภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) วิ ...
2024-07-16 14:51:50
ทีมงาน Chef’s Table ครัวปดิวรัดา ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม Chef’s Table ครัวปดิวรัดา
ทีมงาน Chef’s Table ครัวปดิวรัดา นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวย ...
2024-07-16 14:43:59
ข่าวย้อนหลัง