หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ฝ่ายอนุรักษ์ สำนักศิลป์ฯ ประชุมการดำเนินงานของฝ่ายฯ ต่อด้วยประชุมร่วมกับกลุ่มคณะละครคิดบวกสิปป์
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ ฝ่ายอนุรักษ์ พัฒนา และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย ผู้ช่ว ...
2023-01-16 10:43:07
(วันนี้ในอดีต) ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕ วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าเหมวดี
พระนามเดิม พระองค์เจ้ามัณฑนาภาวดีประสูติ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๓๕สิ้นพระชนม์ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๑๕ สิริ ...
2023-01-16 10:30:08
บุคลากรสำนักศิลป์ฯ กลุ่มการให้บริการแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เข้าพบผู้ทรง KM ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๖ บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้ ...
2023-01-16 10:20:04
OAC x Be Smart with Your Heart EP.5 + Ep.6 สองกิจกรรมสุดท้ายอบรมเสร็จสิ้นแล้ว!
เสร็จสิ้นไปแล้วกับกิจกรรมอบรม “Be Smart with Your Heart ปลูกฝังความเป็นวังสวนสุนันทา” กั ...
2023-01-16 10:09:27
สำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา”
วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจ ...
2023-01-16 10:01:16
(วันนี้ในอดีต) ๒๘ ธันวาคม ๒๓๑๐ วันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี
วันที่ ๒๘ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันปราบดาภิเษกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระมหากษัตริย์ผู้กอบกู้เอกราชจ ...
2023-01-04 15:44:01
สำนักศิลป์ฯ เตรียมเผยแพร่วารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดตัววารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา (Journal of Su ...
2023-01-04 15:30:48
ประกาศผลรางวัลกิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการตัดสินรางวัล กิจกรรมแต่งกายผ้าไทย “ ...
2023-01-04 15:21:34
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดยอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อ ...
2023-01-04 15:02:09
ทีมผู้บริหารและบุคลากรร่วมพิธีทำบุญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2566
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการ ...
2023-01-04 14:52:09
ข่าวย้อนหลัง