หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2022-09-16 18:28:58
คณะวิทยาการจัดการ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวกันยากร สุจริตเนติการ นักประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชวน ...
2022-09-16 18:26:16
สำนักศิลป์ จัดประชุมหารือแนวทางการจัดนิทรรศการหมุนเวียน “งานหัตถศิลป์….หัวโขน โดย วัฒนา แก้วดวงใหญ่ และพิภพ บุษราคัมวดี”
เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมหารือแนวทางกา ...
2022-09-16 18:26:39
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดยอาจารย์ ...
2022-09-16 18:28:47
สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นายอดิศักดิ์ ชูชาติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญช ...
2022-09-16 18:27:10
คณะกรรมการประจำสำนักศิลป์ วางแผนเชิงรุก สนับสนุนงานวัฒนธรรมสู่สังคม ต่อยอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
๗ กันยายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดประชุมคณะกรรมประจำสำนักศิลปะและว ...
2022-09-14 16:01:32
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดมัชฌิมาวาส (พระอารามหลวง) จ.อุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้นำไปถวายพระสงฆ์จำ ...
2022-09-14 15:53:51
(วันนี้ในอดีต) ๔ กันยายน ๒๔๐๖ วันประสูติ พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
พระวิมาดาเธอ  กรมพระสุทธาสินีนาฏฯ  เป็นพระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมหมื่นภูมินทรภัก ...
2022-09-14 15:47:24
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย "สวนสุนันทาพัสตราภรณ์"
นางสาวบัญนษร  สัณฐาน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน ...
2022-09-02 15:13:49
สำนักศิลป์ร่วมนำเสนอ KM “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
วันที่ 1 กันยายน 2565 บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ได้ ...
2022-09-02 15:05:11
ข่าวย้อนหลัง