หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2022-11-04 14:35:09
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าหารือ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Be Smart with Your Heart
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรร ...
2022-11-04 14:29:49
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ...
2022-10-19 16:45:22
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เชิญผู้เชี่ยวชาญหารือ “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่ กระแส Cafe Hopping
เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำน ...
2022-10-19 16:33:48
สำนักศิลป์ฯ ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย “Flora Forever” X NAPHON K. BANGKOK
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย “Flora Fore ...
2022-10-19 16:28:41
สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีวางพวงมาลาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ...
2022-10-19 13:35:17
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาดูงานด้านการจัดการความรู้ “การสร้างรูปแบบนิทรรศการเพื่อใช้สำหรับเผยแพร่บนแพลตฟอร์ม Googles Arts and Culture”
วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2022-10-19 13:27:46
วันออกพรรษา
วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา ๓ เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหน ...
2022-10-19 13:17:52
ผอ.สำนักศิลป์ฯ หารือปฏิบัติการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality
เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนั ...
2022-10-19 11:27:39
ข่าวย้อนหลัง