หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

๓ มีนาคม ๒๔๔๕ - เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ถึงแก่อสัญกรรม
เจ้าจอมมารดาทิพเกษร เป็นธิดาของเจ้าสุริยะ ณ เชียงใหม่ (โอรสเจ้าหนานมหาวงศ์ ณ เชียงใหม่) กับเจ้าสุวัณ ...
2023-03-14 14:05:02
สำนักศิลป์ฯ เปิดรับลงทะเบียนวารสารศิลปวัฒนธรรมสวนสุนันทา ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๒
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับผลงานบทความวิชาการ บทความวิจัย บทความปริทัศ ...
2023-03-14 13:19:25
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม
เมื่อวานนี้ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ...
2023-03-14 13:05:29
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้ “แป้งพวง” เครื่องหอมชาววังสู่ชุมชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒน ...
2023-03-14 11:51:03
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาโครงการชีวะชาววัง เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล และชมสาธิตการทำเครื่องหอม “บุหงาดอกไม้สด”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ คณะ ...
2023-03-14 11:08:09
วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
อาจารย์ ดร.กีรติวรรณ กัลยาณมิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสว ...
2023-03-14 10:56:34
ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพร นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
22 ก.พ. 65 ผู้บริหารและบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมอวยพรและมอบของที่ระลึกแด่รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅ ...
2023-02-23 14:42:27
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๐๐ วันประสูติ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอุณากรรณอนันตนรไชย เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่ ๒๙ ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ ...
2023-02-23 14:38:37
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวฯ ชมวัง ทำเครื่องหวาน “สัมปันนี”
เมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับนั ...
2023-02-23 14:29:38
ทีมบริหารสำนักศิลป์ฯ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-02-23 14:22:19
ข่าวย้อนหลัง