หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนสายธรรมจันทร์ จ.ราชบุรี เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะคร ...
2024-02-12 14:24:36
สำนักศิลป์ฯ เข้าพบผู้ทรงฯ KM ใน “คลินิกให้คำปรึกษา” การจัดการความรู้ ครั้งที่ ๑
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗ สมาชิก KM กลุ่มการให้บริการแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  สำนักศิลปะและวัฒ ...
2024-02-12 13:58:38
สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารความเสี่ยงองค์กร (Risk Management)”
วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาล ...
2024-02-12 11:25:11
สำนักศิลป์ฯ พาชมแหล่งการเรียนรู้สวนสุนันทา EP.2 ในรายการ “เปิดตำนานกับ เผ่าทอง ทองเจือ”
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ดร ...
2024-02-12 11:22:01
"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู
"ดอกกล้วยไม้" สัญลักษณ์ของวันครู โดยคณะกรรมการจัดงานวันครู พ.ศ.2539 เล็งเห็นว่า ธรรมชาติขอ ...
2024-02-12 11:16:40
รองอธิการดีฝ่ายบริหาร นำทีมสำนักศิลป์ สำรวจหอจดหมายเหตุ เตรียมความพร้อมชำระประวัติศาสตร์สวนสุนันทา
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร พร้อมด้วยผู้บริหา ...
2024-01-16 13:53:38
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ และ พ.ศ.๒๕๖๖
วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าร่วมพิธีรับพระร ...
2024-01-16 13:42:32
คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร HIDA เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๗ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นศิริมงคลเนื่อง ...
2024-01-16 13:40:11
ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าประชุมคณะกรรมก ...
2024-01-16 13:35:16
ข่าวย้อนหลัง