หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเดช รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญชว ...
2023-02-23 13:46:25
วันนี้ในอดีต ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๔๓๘ วันประสูติหม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล
หม่อมเจ้าพูนพิศมัย ดิศกุล เป็นพระธิดาองค์ที่ 7 ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ กับหม ...
2023-02-23 12:32:15
ประมวลภาพบรรยากาศ งานจดทะเบียนสมรส "ปดิวรัดา...ด้วยรักภักดีนิรันดร์" รฦกรัก ณ อัครสถานพระราชอุทยานสวนสุนันทา.. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และ สำนักงานเขตดุสิต ร่วมกันจัดงานจดทะเบี ...
2023-02-16 13:45:09
(วันนี้ในอดีต) ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๑ วันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร
สมเด็จพระราชปิตุจฉา เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงเป็นพระราชธิดาลำดับที่ ๔๓ ในพระบา ...
2023-02-16 13:40:27
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับ Miss World China 2021 เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ Miss W ...
2023-02-16 13:29:56
สวนสุนันทา จัดงานต้อนรับ คณะผู้บริหารของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม หลักสูตร Wins 3 โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพผู้บริหารระดับสูง
วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสจัดงานต้อนรับคณะผู้บริหารของกระทรวงก ...
2023-02-16 13:14:49
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา (กลุ่มที่ ๓) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะนักเ ...
2023-02-16 13:06:22
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนเซนต์คาเบรียล เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-16 12:02:17
(วันนี้ในอดีต) ๙ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๗ วันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา
สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา ทรงเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอ ...
2023-02-14 12:08:49
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนนวพัฒน์วิทยา (กลุ่มที่ ๒) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณ ...
2023-02-14 11:51:42
ข่าวย้อนหลัง