หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕
เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวสุลา ...
2022-10-19 11:22:17
สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับคณะ Times Higher Education (THE) เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ คณะ Ti ...
2022-10-19 11:14:41
วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
นางสาวเกศินี  นิธิสิริประไพ นักวิชาการศึกษา วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเ ...
2022-10-19 11:05:13
สำนักศิลป์ฯ ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ “Bridge of Colors”
วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ พร้อมด ...
2022-10-19 10:48:21
เตรียมพบกับ กิจกรรม “Be smart with Your Heart” ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดี กับสำนักศิลป์ฯ ในโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมสวนสุนันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาเอกลักษณ์ด้านศิลปะและวัฒนธ ...
2022-10-19 10:41:38
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ ๓ คณะมนุษยศาสตร์ฯ เยี่ยมชมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล ศึกษาการแปลบทนิทรรศการสำหรับงานพิพิธภัณฑ์
เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับ นักศึก ...
2022-10-19 10:38:05
ผู้อำนวยการสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุม ...
2022-10-19 10:25:54
สำนักศิลป์ฯ พาชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล เปิดสำรับอาหารชาววังตำรับพระวิมาดาเธอฯ ในรายการ FOODWORK
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยอาจารย์ ด ...
2022-10-19 10:22:41
สำนักศิลป์ฯ สวนสุนันทา คว้ารางวัลรองอันดับสองในการประกวดแต่งกายผ้าไทย เทิดพระเกียรติ ๙๐ พรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เข้าร่วมประกว ...
2022-10-19 10:11:14
ข่าวย้อนหลัง