หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สำนักศิลป์ฯ ต้อนรับนักศึกษาโครงการสร้างสรรค์กิจกรรมสานสัมพันธ์สวนนันท์กับศิลปากร เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีโอกาสต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์แ ...
2023-04-07 15:07:39
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2023-04-07 14:54:21
สำนักศิลป์ฯ ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระวันสงกรานต์
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมสรงน้ำพระพุทธสุนันทากร และพระรูปหล่อสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัต ...
2023-04-07 14:41:39
สำนักศิลป์ฯ จัดกิจกรรมเผยแพร่เอกลักษณ์สวนสุนันทา ต้อนรับคณะกรรมการบริหารโครงการ UMAP
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่า ...
2023-03-15 10:23:18
สำนักศิลป์ฯ จัดการแสดงร่วมสมัย “น้ำพริกลงเรือสวนสุนันทา” ต้อนรับคณะนักวิจัยผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ "เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย" ครั้งที่ ๑๕
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศ ...
2023-03-15 10:13:41
สำนักศิลป์ฯ ร่วมงาน “สวนนันท์ Fun Fair เดินกินถิ่นพระนาง”
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโล ...
2023-03-14 16:23:04
รองคณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เชิญชวนร่วมแต่งกายผ้าไทย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณวิมล เมฆวิมล กิ่งแก้ว  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิท ...
2023-03-14 16:16:33
(วันนี้ในอดีต) ๙ มีนาคม ๒๕๒๔ พระสุจริตสุดา ถึงแก่กรรม
พระสุจริตสุดามีชื่อเดิมว่า เปรื่อง สุจริตกุล เกิดเมื่อวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๘ ณ บ้านปากคลองด่า ...
2023-03-14 16:06:55
(วันนี้ในอดีต) ๘ มีนาคม ๒๔๙๗ หลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) ถึงแก่กรรม
หลวงประดิษฐไพเราะ เป็นบุตรคนสุดท้องของนายสิน และนางยิ้ม ศิลปบรรเลง เกิดเมื่อวันที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔ ...
2023-03-14 15:55:20
ข่าวย้อนหลัง