หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

ผอ.สำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานการจัดงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภ ...
2022-12-06 12:21:53
เตรียมพบกับงาน Night at the Museum Festival 2022 “ศิลปะปลายจวัก สีสันแห่งอาหารชาววัง” วันที่ ๑๖ - ๑๘ ธันวาคม เวลา ๑๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ในการจั ...
2022-12-06 11:55:51
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกับ ๓ กรรมการผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดการประชุมตัดส ...
2022-12-06 11:52:03
ผู้บริหารสำนักศิลป์ฯ เข้ารับฟังการนำเสนอแนวทางในการพลิกโฉม “อุโมงค์ประวัติศาสตร์สวนสุนันทา” สู่เทคโนโลยี Mixed Reality
เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรี ...
2022-12-06 11:46:05
ขอเชิญร่วมโหวต รางวัล ผ้าไทยขวัญใจสวนสุนันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอเชิญร่วมเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เข้าร่วมกิ ...
2022-12-06 11:27:05
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมถวายราชสดุดี เนื่องใน “วันวชิรวุธ”
อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ใน ...
2022-12-06 10:57:08
ทีมบริหารสำนักศิลป์ ประชุมบุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๕
ทีมผู้บริหารสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำอาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจา ...
2022-12-06 10:51:28
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
เจ้าจอมอาบเกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔อสัญกรรม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ สิริอายุได้ ๘๐ ปีเจ้าจอมอา ...
2022-12-06 10:17:39
สำนักศิลป์ฯ โชว์การทำ “ขนมแป้งสิบ” เครื่องว่างชาววัง ในกิจกรรมลอยกระทงแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ณ ร้าน ร.ศ.๑๒๗ เกาะเกร็ด
เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.นันท ...
2022-12-15 14:14:37
ข่าวย้อนหลัง