หน้าหลัก > ข่าว > ผู้บริหาร บุคลากร > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-05-12 13:15:33


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ