หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-07-19 15:41:40

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา 
บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ)


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวจิตรานุช เวสา บุคลากรสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น (ชำนาญการ