หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-08-23 13:04:51


สำนักศิลปะและวัฒนธรรมขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันทิวงคต สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ในวันอังคารที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม (กิจกรรมตามตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการ) เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา ทำให้จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน โดยบุคลากรของมหาวิทยาลัย สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/fAcfxx23AH8aBfT17 (ลงทะเบียนได้ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕)