หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประจำปี > สุดประทับใจ! "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020 ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี
สุดประทับใจ! "Be Smart with Your Heart ร่วมเสริมสร้างบุคลิกภาพที่เฉิดฉาย" กับ คุณพรฟ้า รองอันดับ ๒ Miss Universe Thailand 2020 ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-15 13:56:30


วันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานพิธีเปิด FLORA FLOWER : The Body Painting and Costume Design Showcase 2022 by SSRU THEATRE SPACE ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร BACC ชั้น ๔ ห้องสตูดิโอ โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เกิดจากการนำต้นทุนมรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา “ภาพเขียนสีน้ำ คุณข้าหลวง ในพระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา” ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าที่เป็นบทบันทึกทางประวัติศาสตร์พันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับในประเทศไทย อายุมากกว่า ๑๐๐ ปี ผ่านการถ่ายทอดความงามในลักษณะเหมือนจริง เกิดจากความอุตสาหะของคุณข้าหลวงที่ฝึกฝนจนเขียนภาพได้อย่างสวยงาม และในขณะเดียวกันผลงานอันทรงคุณค่านี้ ยังได้สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต สภาพสังคม และความเป็นไปของสตรีชั้นสูงในอดีต ซึ่งสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ทำการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งหมดจำนวนทั้งสิ้น ๑๓๑ ภาพ และได้นำมาจัดแสดงในงานนี้ ถูกนำมาตีความใหม่และสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ผ่านการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดย แบรนด์เครื่องแต่งกาย NAPHON K. BANGKOK ร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรม นำเสนอผลงานโดยคุณซินดี้ สิรินยา บิชอพ อดีตมิสไทยแลนด์เวิลด์ คุณอิน จักราสินธุ์ อัศวธนะชัย คุณเอเลี่ยน กัญญณัท บำรุงพงษ์ คุณยูโร ชลัมพ์ ทวีศักดิ์ นายแบบและนางแบบระดับแนวหน้า และ GENA DESOUZA ศิลปินนักร้อง เข้าร่วมการแสดงผลงานในครั้งนี้

อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำความงดงามในภาพเขียนสีน้ำของคุณข้าหลวงในพระวิมาดาเธอฯ มรดกทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา มาต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้และนำองค์ความรู้นี้ไปสานต่อให้ดำรงอยู่สืบไปในอนาคต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม คณะกรรมการจัดงานฯ เผยว่า การดำเนินงานในครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันของหลายหน่วยงาน ในการนำต้นทุนทางวัฒนธรรมสวนสุนันทา “ภาพเขียนสีน้ำ คุณข้าหลวง ในพระวิมาดาเธอฯ” มาต่อยอดและตีความใหม่ ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย ผ่านการออกแบบศิลปะบนเรือนร่าง การออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบฉาก เป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และมีแรงบันดาลใจที่จะเป็นผู้สร้างสรรค์ ในการผลิตผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อไป  

รายละเอียดกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย 

การจัดแสดงผลงานนิทรรศการภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวง และเครื่องแต่งกายในราชสำนัก ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กิจกรรมการนำเสนอผลงานที่นำมาตีความใหม่ โดยนำงานศิลปะภาพเขียนสีน้ำคุณข้าหลวงเป็นฐานคิดที่สำคัญ ต่อยอดเป็นงานศิลปะบนเรือนร่าง และการออกแบบเครื่องแต่งกาย ซึ่งจัดให้มีการนำเสนอผ่านการแสดงแฟชั่นโชว์สุดอลังการ โดยการดำเนินงานดังกล่าวได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้มีเกียรติและหน่วยงานทุกภาคส่วน อาทิ ป้าตือ คุณสมบัษร ถิระสาโรช คุณเบญหล้า ชูจิตต์ ศิษย์เก่าสาขาวิชาศิลปะการละคร CHERIT สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และแบรนด์เครื่องแต่งกาย NAPHON K. BANGKOK ศิลปิน Make up Artist และงานโมชั่นกราฟฟิก จากสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา