หน้าหลัก > ข่าว > เกร็ดความรู้ > (วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕
(วันนี้ในอดีต) ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ วันคล้ายวันอสัญกรรม เจ้าจอมอาบ ในรัชกาลที่ ๕

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 13:34:57


เจ้าจอมอาบ
เกิด วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๔๒๔
อสัญกรรม วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๐๔ สิริอายุได้ ๘๐ ปี


เจ้าจอมอาบ เป็นธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธุ์พิสุทธิ์ (เทศ บุนนาค) อดีตสมุหเทศาภิบาลมณฑลราชบุรีและเจ้าเมืองเพชรบุรี ท่านผู้หญิงอู่ (สกุล “วงศาโรจน์”) เป็นมารดา มีพี่น้องร่วมมารดา ๑๔ คน ในวัยเด็กได้เคยศึกษาในโรงเรียนวัดประจำจังหวัดมาก่อน ต่อมาย้ายมาเรียนที่โรงเรียนมิชชันนารีอเมริกันจนกระทั่งจบหลักสูตร ซึ่งถือว่าเพียงพอสำหรับลูกผู้หญิงในสมัยนั้น ในปีพุทธศักราช ๒๔๓๔ ท่านได้เข้ามาอยู่กรุงเทพฯ และได้เข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในตามประเพณี ได้เข้ามาอาศัยอยู่กับเจ้าจอมมารดาอ่อนในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่บัดนั้น ตราบจนกระทั่งท่านได้ถวายตัวเป็นเจ้าจอมพระสนมเอกในรัชกาลที่ ๕ เมื่อปีพุทธศักราช ๒๔๓๘ ในขณะมีอายุได้ ๑๔ ปี ท่านได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณในหน้าที่ทั่วไป

เจ้าจอมอาบได้ย้ายถิ่นพำนักจากตำหนักสวนพุดตานในวังสวนดุสิตมายังสวนสุนันทาพร้อม ๆ กับเจ้าจอมพี่น้องก๊กออ เรือนของท่านจะอยู่ทางทิศเหนือของสวนสุนันทา ริมกำแพงถนนราชวิถี ตั้งอยู่ระหว่างเรือนของเจ้าจอมแก้วน้องสาวต่างมารดา กับเรือนของเจ้าจอมเอี่ยม ส่วนเรือนเก่าที่ท่านเคยพำนัก ปัจจุบันได้รื้อสร้างใหม่เป็นอาคารสำนักงาน