หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกับ ๓ กรรมการผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกับ ๓ กรรมการผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2022-12-06 11:52:03

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดการประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมอบรางวัลผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยดีเด่นจำนวน ๕ รางวัล โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย มาเป็นกรรมการตัดสิน คือ 

รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ประธาน พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์ชื่อดัง  นักโฆษาประชาสัมพันธ์ นักวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการแนวหน้าของเมืองไทย

คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผู้ออกแบบชุดประจำชาติ Tuk Tuk Thailand (2015) และ Jewel of Thailand (2016) นักออกแบบอิสระ (คอสตูม, แฟชั่น, เครื่องประดับ, สินค้าไลฟ์สไตล์) ที่ปรึกษาด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

คุณอภิพรรณ มงคลพาณิชยกิจ เจ้าของแบรนด์ ' Rally Movement ' และ Creative Director แบรนด์ Culte.today / Gloc

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านใดจะสามารถคว้ารางวัลการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” มาครอบครอง โปรดติดตามผลได้ เร็วๆ นี้