หน้าหลัก > ข่าว > สวนสุนันทา พัสตราภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๕ > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกับ ๓ กรรมการผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ร่วมกับ ๓ กรรมการผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-22 14:16:28


วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ดำเนินการจัดการประชุมตัดสินการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อมอบรางวัลผู้แต่งกายด้วยผ้าไทยดีเด่นจำนวน ๕ รางวัล โดยมี อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เป็นประธาน อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรสำนักศิลปะฯ เข้าร่วมประชุม และได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ผู้มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมและการแต่งกาย มาเป็นกรรมการตัดสิน คือ 

- รองศาสตราจารย์ ดร. เสรี วงษ์มณฑา ประธาน พิธีกรรายการวิทยุโทรทัศน์ชื่อดัง  นักโฆษาประชาสัมพันธ์ นักวิทยุโทรทัศน์ และนักวิชาการแนวหน้าของเมืองไทย

- คุณหิรัญกฤษฏิ์ ภัทรบริบูรณ์กุล ผู้ออกแบบชุดประจำชาติ Tuk Tuk Thailand (2015) และ Jewel of Thailand (2016) นักออกแบบอิสระ (คอสตูม, แฟชั่น, เครื่องประดับ, สินค้าไลฟ์สไตล์) ที่ปรึกษาด้านออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

- คุณอภิพรรณ มงคลพาณิชยกิจ เจ้าของแบรนด์ ' Rally Movement ' และ Creative Director แบรนด์ Culte.today / Gloc

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาท่านใดจะสามารถคว้ารางวัลการแต่งกายผ้าไทย “สวนสุนันทาพัสตราภรณ์” มาครอบครอง โปรดติดตามผลได้ เร็วๆ นี้