หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๐ ปี วันประสูติ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา
สำนักศิลป์ฯ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ในประชุมหารือการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๐ ปี วันประสูติ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-02-13 16:32:13

 

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระครบรอบ ๑๖๐ ปี วันประสูติ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา (๔ กันยายน ๒๕๖๖) พระอรรคชายาเธอ ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุมหารือ ณ พิพิธภัณฑ์อาคารสายสุทธานภดล 

ภาพ : รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง

ข่าว : วณิชยา บุษบงส์