หน้าหลัก > ข่าว > บริการศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้ “แป้งพวง” เครื่องหอมชาววังสู่ชุมชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่องค์ความรู้ “แป้งพวง” เครื่องหอมชาววังสู่ชุมชนเชียงดาว จ.เชียงใหม่

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 11:51:03


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ดำเนินการจัดโครงการสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน ในกิจกรรมบริการวิชาการ “แป้งพวง” เครื่องหอมชาววัง ที่ทำจากแป้งหิน บดละเอียดผสมกับน้ำอบไทย หยอดเม็ดแป้งมารวมกันเป็นพวง นำไปอบด้วยเทียนอบหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เพื่อนำไปประดิษฐ์เป็น ปิ่นปักผม เครื่องประดับศีรษะสำหรับการฟ้อนล้านนา “อินเหลา” ที่สร้างสรรค์ขึ้นโดยศิลปินการฟ้อนล้านนา ครูแววดาว ศิริสุข ณ ศาลาชุมชนเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม สำนักศิลปะและวัฒนธรรม และบุคลากรสำนักศิลป์ ให้ความรู้และสาธิตวิธีการทำแป้งพวงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม