หน้าหลัก > ข่าว > สำนักศิลปะและวัฒนธรรม > สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สำนักศิลป์ฯ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

ผู้ดูแลเว็บ สำนักศิลปวัฒนธรรม
2023-03-14 15:45:47


สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา นำโดย อาจารย์ ดร.พีระพล ชัชวาลย์ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์กรีธา ธรรมเจริญสถิต รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผนงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนศักดิ์ ผดุงเศรษฐกิจรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและกิจกรรม  อาจารย์ ดร.นันทิดา โอฐกรรม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และความร่วมมือ และบุคลากรร่วมงาน Mini Thailand Week 2023 Mandalay ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา นำเสนอศิลปวัฒนธรรมไทยการทำ “ขนมลูกชุบ” และ “บุหงารำไป” ให้กับแขกที่มาร่วมงานได้รับชม เมื่อวันที่ ๒ - ๕ มีนาคม ที่ผ่านมา ขอขอบพระคุณ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง ที่ให้เกียรติเชิญทางสำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ไปเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 

“ลูกชุบ” ขนมไทยรูปลักษณ์สวยงาม มีต้นเค้ามาจากขนมตำรับท้าวทองกีบม้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากขนมโปรตุเกสที่มีชื่อว่า Marzipan หรือ Massapa’es เดิมมีทั้งทำมาจากเมล็ดถั่วคั่วและผลไม้กวน เช่น เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดแตงโม สับปะรด พุทรา แล้วปั้นแต่งเป็นรูปผลไม้และผักชนิดต่าง ๆ เคลือบด้วยแป้งถั่วเขียว และต่อมาได้ถูกพัฒนาให้มีรสชาติและรูปร่างที่หลากหลายตามจิตนาการของผู้ปรุง เช่น รูปผักและผลไม้ตามฤดูกาล รูปอาหารจำลอง และรูปดอกไม้ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและความอุดมสมบูรณ์ทางวัฒนธรรมอาหารของคนไทยได้เป็นอย่างดี“บุหงารำไป” เครื่องหอมไทยที่มีมาแต่ในสมัยอยุธยา เป็นการนำเอาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมหรือที่มีสีสันสวยงามมาตากให้แห้งสนิท แล้วอบร่ำควันเทียนให้หอมกรุ่น คลุกเคล้ากับน้ำมันหอมที่สกัดจากดอกไม้ หรือน้ำปรุงอย่างดี แล้วบรรจุลงถุงผ้าหรือภาชนะให้สวยงาม ต่อมาได้ถูกสร้างสรรค์ให้มีรูปร่างสวยงามมากยิ่งขึ้น เช่น การคิดทำภาชนะบรรจุบุหงาด้วยโครงไม้บุผ้าเป็นรูปสัตว์ชนิดต่าง ๆ โดยสำนักพระวิมาดาเธอฯ ในสวนสุนันทา ส่งผลให้ปัจจุบัน “บุหงารำไป” ถูกพัฒนาขึ้นหลากรูปแบบ สามารถนำไปเป็นเครื่องหอมตกแต่งในบ้าน ของชำร่วย หรือถวายเป็นพุทธบูชาตามความเชื่อทางพุทธศาสนา